Сајт balkanist.rs почиње са радом 1. децембра 2019. године.

Полазећи од тога да на нашу Facebook страницу регуларно стижу коментари читалаца из иностранства, одлучили смо да покренемо српску верзију портала „Балканист“. Српским читаоцима ће бити доступни не само преводи наших најбољих чланака, интервјуа и путописних репортажа, већ и ексклузивни материјали из Русије, прегледи руских публикација о Србији и Балкану и најновије вести о билатералним односима.

О пројекту